Γλώσσα
glwssa.png

Διαβάσατε την αρχή του παραμυθιού μας; Αν ναι, πατήστε εδώ για περισσότερη εξάσκηση!!!

paramythi.jpg


Ο κ. Σταγονάκης όπως διαβάσαμε στο παραμύθι μας, επισκέπτηκε τη λίμνη των Μπραμιανών, η κ. Σταγονοπούλου τη λίμνη του Ζαρού, ο κ. Σταγονίδης τη λίμνη της Κουρνά κι η κ. Σταγονόγλου τη λίμνη της Αγιάς.
Πατήστε εδώ για να δείτε την αναφορά του κ. Σταγονάκη για τη ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ
Πατήστε εδώ για να δείτε την αναφορά της κ. Σταγονοπούλου για τη ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΖΑΡΟΥ
Πατήστε εδώ για να δείτε την αναφορά του κ. Σταγονίδη για τη ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΚΟΥΡΝΑ
Πατήστε εδώ για να δείτε την αναφορά της κ. Σταγονόγλου για τη ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
Θέλετε να ξαναγυρίσετε στο παραμύθι μας; Πατήστε εδώ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License