Λειτουργίες και Αξία υγρότοπων!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
Με τον όρο λειτουργίες εννοούμε τις διαδικασίες που συμβαίνουν σε έναν υγρότοπο. Όλοι οι υγρότοποι δεν επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες ή τις επιτελούν διαφορετικά, διότι κάθε υγρότοπος έχει διαφορετικά γνωρίσματα και αποτελεί μοναδική και ανεπανάληπτη περίπτωση.
Εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων
Τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων: Οι υγρότοποι αποθηκεύουν το νερό της πλημμύρας plhmm.jpgκαι το αποδίδουν βαθμιαία μετά το τέλος της, με αποτέλεσμα τη μείωση των συνεπειών.
Παγίδευση ιζημάτων: Τα υλικά που παρασύρει το νερό της βροχής κατακρατούνται στον υγρότοπο.
Απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα: Οι υδάτινες μάζες απορροφούν μεγάλη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.co2.jpg
Αποθήκευση και ελευθέρωση θερμότητας: Η μεγάλη θερμοχωρητικότητα του νερού καθιστά τους υγρότοπους, ως έναν βαθμό, ρυθμιστές της θερμοκρασίας των περιοχών που βρίσκονται κοντά σε υγρότοπους.
Δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας και στήριξη τροφικών πλεγμάτων: Η υγροτοπική βλάστηση παρέχει σε πολλούς οργανισμούς τροφή και χώρους για καταφύγιο, φώλιασμα και αναπαραγωγή.

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
Τροφική αλυσίδα είναι μια αλληλουχία οργανισμών, όπου ο προηγούμενος είναι τροφική πηγή για τον επόμενο π.χ. παραγωγός (φυτό), 1ος καταναλωτής (φυτοφάγο ζώο), 2ος καταναλωτής (σαρκοφάγο ζώο), αποικοδομητής (μικροοργανισμός).trof.gif
Παράδειγμα τροφικής αλυσίδας:

p.xtrof.jpg


Πατήστε εδώ για να δημιουργήσετε μια τροφική αλυσίδα

Υγρότοποι και βλάστηση: Οι φυτικοί οργανισμοί των υγρότοπων ποικίλουν πάρα πολύ ως προς το μέγεθος, τον κύκλο ζωής και την προσαρμοστικότητα τους, ώστε να καταφέρουν να αναπτυχθούν σε έναν υγρότοπο. Στον ίδιο υγρότοπο συμβιώνουν πολλά διαφορετικά είδη φυτών π.χ. μόνιμα βυθισμένα, επιπλέοντα,βρύα, φυλλοβόλα δέντρα κ.ά. hlorida.jpg
Υγρότοποι και άγρια πανίδα: Σημαντική είναι η αξία των υγρότοπων ως αποθεμάτων άγριας πανίδας.panida.jpg
ΑΞΙΕΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Βιολογική: Σχετίζεται κυρίως με τη βιολογική ποικιλότητα των υγρότοπων.biolo.jpg
Υδρευτική: Η αξία των υγρότοπων για πόσιμο νερόydr.jpg αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της εξάντλησης του νερού.
Αρδευτική: Είναι γνωστή η ανάγκη άρδευσης για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ποσοτικά και καλύτερης ποιοτικά απόδοσης των καλλιεργειών.adr.jpg
Αλιευτική: Πολλοί υγρότοποι έχουν τις προϋποθέσεις για υψηλή παραγωγή αλιευμάτων, δηλαδή έχουν κατάλληλους χώρους αναπαραγωγής, προστατευόμενους χώρους για διαχείμαση κ.ά.alieia.jpg
Κτηνοτροφική: Πολλές παρόχθιες υγροτοπικές εκτάσεις περιέχουν πλούσια βοσκήσιμη ύλη και μεγαλύτερη περίοδο βλάστησης.
Αντιπλημμυρική: Οι υγρότοποι προσφέρουν προστασία σε καλλιεργούμενα φυτά και οικισμούς από πλημμύρες, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από ποταμούς και χειμάρρους ή και από τη θάλασσα (μεγάλα κύματα, πλημμυρίδες).
Βελτιωτική της ποιότητας του νερού: Οι υγρότοποι μπορούν όχι μόνο να παγιδεύουν υλικά και ρύπους, αλλά και να απαλλάσσουν μερικώς το νερό από ανεπιθύμητες ουσίες.
Αναψυχής: Οι υγρότοποι προσφέρουν θαυμάσιες ευκαιρίες αναψυχής (π.χ. απόλαυση τοπίου, φωτογράφιση, ygr1.jpgπαρατήρηση πουλιών και φυτών, ερασιτεχνική αλιεία, αθλήματα κ.ά.).
Πολιτιστική: Η πολιτιστική αξία ενός υγρότοπου εξαρτάται από τη σύνδεσή του με τη μυθολογία, ιστορία και λαογραφία. omorf3.jpgΣε μερικούς υγρότοπους υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία και παραδοσιακοί οικισμοί.
Κλιματική: Οι ζημιές σε καλλιεργούμενα φυτά από καύσωνες και παγετούς είναι λιγότερο έντονες όταν αυτά καλλιεργούνται κοντά σε υγρότοπο.
Επιστημονική και εκπαιδευτική: Η ποικιλία των γνωρισμάτων, η ποικιλότητα των ειδών, η ομορφιά των υδρόβιων πουλιών και οι ποικίλες χρήσεις κάνουν τους υγρότοπους ιδιαίτερα ελκυστικούς χώρους για έρευνα και εκπαίδευση.paidia.jpg
Άλλες αξίες που μπορεί κανείς να αναφέρει είναι η υδροηλεκτρική, η αμμοληπτική, η αλατοληπτική και η θηραματική.

ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ
Οι χρήσεις του νερού για τον άνθρωπο υπήρξαν και είναι πάρα πολλές. Μία από αυτές είναι η δύναμη του να κινεί νερόμυλους ώστε οι άνθρωποι να αλέθουν το σιτάρι και να έχουν το ευλογημένο ψωμί.
ner.jpg ner1.jpg
Οι νερόμυλοι αποτελούσαν κάποτε το σημαντικότερο μέσο εκμετάλλευσης της δύναμης του νερού. Έστω το μικρότερο ποταμάκι μπορούσε να εκμεταλλευτεί από τους νερόμυλους για να εξυπηρετείται μια περιοχή.

log1.bmp
xreiaz.bmp
yl.TIF
sxed.bmp
psalidia.jpg kykl.TIF pter.TIF
koll.bmp
arx.TIF
dipl.bmp
dipl.TIF
kalam.bmp
kal.TIF
zwgr.bmp
telzwgr.TIF
peristr.bmp

Που περιστρέφεται πιο γρήγορα; Κοντά στο στόμιο της βρύσης ή αρκετά χαμηλά στο ρεύμα του νερού;

Add a New Comment

Γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό;

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License